Søknadsskjema til leir 2024 – stengt

Søknadskjemaet for å jobbe på årets leire er nå stengt. Søknadsskjemaet og informasjon om leir i 2025 vil legges ut her i begynnelsen av januar til neste år.

Sommeren 2024 blir det arrangert sommerleir for deltakere med sjeldne diagnoser i alderen 12 – 30 år, fordelt på tre leire;

 • Frambuleir 1: *25.juni til 4. juli – barn og unge i alder ca. 12-16 år
 • Frambuleir 2: *9. juli til 18. juli – unge voksne i alder ca. 23-30 år
 • Frambuleir 3: *23. juli til 1. august – ungdom i alder 17-22 år

*Her er det arbeidsperioden for hjelpere som er oppgitt. Leirdeltakerne kommer på leir en dag etter.

For å få gjennomført leirene i disse sommerferieukene ansetter vi mange sommervikarer. På disse sidene finner du informasjonen du trenger om leirene og du kan enkelt søke om å være hjelper, resepsjonsvakt, kjøkkenassistent eller renholder på leir. 

Søknadsprosessen og andre detaljer

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og andre viktige detaljer for sommerjobben på Frambuleir i 2024. Vi har også ledig jobb som resepsjonsvakt, kjøkkenassistent eller renholder. Meld din interesse i søknadsskjemaet!

Fristen for å søke var 15. februar!

Svar på søknaden

 • Det er mange som søker om sommerjobb hos oss, så dessverre er det ikke alle som kan få jobb. Innen utgangen av mars bør alle motta en e-post med konkret svar på søknaden sin.

 

Aldersgrense

 • Alle som skal jobbe som hjelper på leir må ha fylt 18 år innen leir starter. Vi prioriterer ellers søkere i aldersspennet 20 – 30 år.

 

Arbeidstid

 •  Hjelpere jobber i turnus, med ca. 11 timer arbeidstid hver dag. Det er innlagte pauser på til sammen fem timer i løpet av arbeidsdagen. Engasjementet er begrenset til leirens varighet, og de som blir ansatt må kunne jobbe gjennom hele den aktuelle leirperioden. Det gis ikke fri utover oppsatte fridager.

 

Kost og losji

 • Alle som jobber på leir må bo på Frambu i leirperioden. Du får alle dine måltider her. Kost og losji er inkludert i lønnen.

 

Fridager

 • I løpet av leiren har alle hjelpere en fridag. Denne avtales nærmere ved oppstart og tilpasses leirdriften og gruppen du jobber i.

 

Lønn og Skattekort

 • For sommeren 2024 utgjør lønn ca. kr 18 900.- for et engasjement på en leir. Beløpet inkluderer 12 % feriepenger. Arbeidet er pensjonsgivende og det trekkes derfor 2 % fra lønnen til dekning av pensjon, i tillegg til eventuell skatt.

 

 • Frambu innhenter skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Det er viktig at du har et gyldig skattekort fra skatteetaten før du starter å jobbe på leir. Har du frikort, må du tildele tilstrekkelig av frikortsummen til Frambu. Dersom du ikke gjør dette, får ikke Frambu innhentet skatteopplysninger på deg, og du blir trukket 50 % i skatt.

 

Politiattest

 • Alle som skal jobbe på leir må levere oppdatert og gyldig politiattest/vandelsattest. Dette vil du få mer informasjon om dersom du får tilbud om jobben.

Har du flere spørsmål om hjelperrollen eller ansettelsen, ta kontakt på frambuleir@frambu.no.
Av kapasitetshensyn bør du påregne noe saksbehandlingstid. Henvendelser vil besvares i perioden januar t.o.m. juni.

For mer generelle informasjon om Frambu, gå inn på www.frambu.no, eller ta kontakt på telefon 64 85 60 00.