Hva er en Frambuhjelper?

En frambuhjelper er en engasjert, voksen støtteperson til barn, unge og voksne på leir. Hovedoppgaven din blir å ivareta deltakernes interesser under leir.

For at leirene skal kunne tilby deltakerne ekte fritids- og ferieopplevelser på en tilrettelagt arena med fokus på mestring og opplevelser, må det hjelpere til. En stor del av deltakerne trenger hjelp til stell, løfting, i matsituasjoner og lignende.

Det er viktig at du oppnår god kontakt med deltakerne og opptrer som et forbilde. Deltakerne på leir skal kunne betrakte hjelperne som tillitspersoner. I tillegg er du kollega og samarbeidspartner med andre hjelpere, leirledelse og øvrige ansatte på Frambu.

Arbeidsdagene vil være spennende og utfordrende, men også krevende og lange.

Har du flere spørsmål om hjelperrollen eller ansettelsen, ta kontakt på frambuleir@frambu.no.
Av kapasitetshensyn bør du påregne noe saksbehandlingstid. Henvendelser vil besvares i perioden januar t.o.m. juni.

For mer generelle informasjon om Frambu, gå inn på www.frambu.no, eller ta kontakt på telefon 64 85 60 00.