Hva er en Frambuhjelper?

En frambuhjelper er en engasjert, voksen støtteperson til barn, unge og voksne på leir. Hovedoppgaven din blir å ivareta deltakernes interesser under leir.

Det er viktig at du oppnår god kontakt med deltakerne og opptrer som et forbilde. Deltakerne på leir skal kunne betrakte hjelperne som tillitspersoner. I tillegg er du kollega og samarbeidspartner med andre hjelpere, leirledelse og øvrige ansatte på Frambu.

Arbeidsdagene vil være spennende og utfordrende, men også krevende og lange.

Søknadsprosess

I løpet av januar 2024 vil vi legge ut mer informasjon om søknadsprosessen for sommerjobb på Frambuleir 2024.
Her vil du også finne søknadsskjema for sommerstillingene.

Lønn

  • For sommeren 2023 utgjorde lønn ca. kr 17 300.- for et engasjement på en leir. Beløpet inkluderte 12 % feriepenger, samt at 2 % av lønnen ble trukket til dekning av pensjon, i tillegg til eventuell skatt.


Arbeidstid

  •  Hjelpere jobber i turnus, med ca. 11 timer arbeidstid hver dag. Det er innlagte pauser på til sammen fem timer i løpet av arbeidsdagen. Engasjementet er begrenset til leirens varighet, og de som blir ansatt må kunne jobbe gjennom hele den aktuelle leirperioden. Det gis ikke fri utover oppsatte fridager.


Fridager

  • I løpet av leiren har alle hjelpere en fridag. Denne avtales nærmere ved oppstart og tilpasses leirdriften og gruppen du jobber i.

Har du flere spørsmål om hjelperrollen eller ansettelsen, ta kontakt på frambuleir@frambu.no.
Av kapasitetshensyn bør du påregne noe saksbehandlingstid. Henvendelser vil besvares i perioden januar t.o.m. juni.

For mer generelle informasjon om Frambu, gå inn på www.frambu.no, eller ta kontakt på telefon 64 85 60 00.