Hva er en Frambuhjelper?

Sommerjobb som Frambuhjelper

En hjelper er en engasjert, voksen støtteperson til barn, unge og voksne på leir. Hovedoppgaven din blir å ivareta deltakernes interesser under leir.  Det er viktig at du oppnår god kontakt med deltakerne og opptrer som et forbilde. Deltakerne på leir skal kunne betrakte hjelperne som tillitspersoner. I tillegg er du kollega og samarbeidspartner med andre hjelpere, leirledelse og øvrige ansatte på Frambu.

Arbeidsdagene vil være spennende og utfordrende, men også krevende og lange. Hjelpere jobber i turnus, med ca. 11 timer arbeidstid hver dag, hvor det er innlagte pauser på til sammen fem timer i løpet av dagen.

I løpet av leiren har du en fridag. Denne avtales nærmere ved oppstart og tilpasses leirdriften og gruppen du jobber i. Engasjementet er begrenset til leirens varighet. Du må kunne jobbe gjennom hele den aktuelle leirperioden og det gis ikke fri utover oppsatte fridager.

Lønn og skattekort

For sommeren 2023 utgjør lønn ca. kr 17 300.- for et engasjement på en leir.
Beløpet inkluderer 12 % feriepenger. Arbeidet er pensjonsgivende og det trekkes derfor 2 % fra lønnen til dekning av pensjon, i tillegg til eventuell skatt.

Frambu innhenter skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Det er viktig at du har et gyldig skattekort fra skatteetaten før du starter å jobbe på leir. Har du frikort, må du tildele tilstrekkelig av frikortsummen til Frambu. Dersom du ikke gjør dette, får ikke Frambu innhentet skatteopplysninger på deg, og du blir trukket 50 % i skatt.

Søknadsprosessen

Du får svar på søknaden din på e-post. Følg med på e-postkontoen din i perioden frem til svarfristen.
Når du har fått tilbud om engasjement på leir, og takket ja til dette tilbudet, sender vi deg arbeidsavtale, taushetserklæring, diettskjema, en folder med informasjon om leir og en bekreftelse til søknad om politiattest.

Frister

15. februar – Søknadsfrist for hjelpere.

Utsatt frist 31. mars – E-post sendes til alle som får tilbud om jobb.

Utsatt frist 11. april  – Svarfrist for å takke ja til jobbtilbud. Husk å svar på e-post!

14. april – Arbeidsavtaler og aktuelle vedlegg sendes ut til alle som har takket ja. Brevene sendes og signeres med Digipost.

21. april – Frist for signering av arbeidsavtaler og taushetserklæring i Digipost, samt frist med å svare på diettskjemaet for hjelpere (følg tilsendt lenke for svarskjema på nett).

28. april – Frist for å sende digital søknad om politiattest. Bekreftelse til bruk i søknad om politiattest følger med arbeidsavtalen.

30. mai – Frist for å sende inn gyldig politiattest til Frambu, enten med post eller Digipost.

  • Søkere må være fylt 18 år før leirstart.
  • Søkere i aldersspennet 20-30 år vil prioriteres.
  • Vi har også ledig jobb som resepsjonsvakt, kjøkkenassistent eller renholder. Meld din interesse i søknadsskjemaet!

Har du flere spørsmål om hjelperrollen eller ansettelsen, ta kontakt på frambuleir@frambu.no.
Av kapasitetshensyn bør du påregne noe saksbehandlingstid. Henvendelser vil besvares i perioden januar t.o.m. juni.

For mer generelle informasjon om Frambu, gå inn på www.frambu.no, eller ta kontakt på telefon 64 85 60 00.