Verdens beste sommerjobb!

Søknadsfristen for årets sommerjobb nå utløpt.

Tilbud om sommerjobb blir sendt ut rundt 31.mars.

Får du tilbud om jobb, husk svarfristen 11.april!

NB! Det er ikke lett å forutse hvordan situasjonen med koronaviruset vil se ut til sommeren.
Vi må ta forbehold om noe strengere smittevernstiltak under gjennomføring, enn vi ellers kunne ønske oss.