OM Frambuleir 2022

Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for personer med sjeldne diagnoser og deres familier, fagpersoner og støtteapparat.

Hver sommer arrangerer Frambu leirer med inntil 45 deltakere på hver. Et engasjement som hjelper på leir varer i 9 dager og arbeidsperioden strekker seg over følgende perioder:

  • Frambuleir 1: 21.juni til 29. juni – barn og unge i alder 12 – 16 år
  • Frambuleir 2: 5. juli til 13. juli – barn og unge i alder 12 – 16 år
  • Frambuleir 3: 19. juli til 27. juli – ungdom og voksne i alder 17 – 24 år
  • Frambuleir 4: 2. august til 10. august – voksne i alder 25 – 31 år

Hjelpere møter opp en dag før deltakerne ankommer, for å bli kjent med gruppen sin, delta på ulike kurs og bli kjent med regler og rutiner som gjelder for leir.

Frambuleir er en opplevelse utenom det vanlige

Frambuleirene er opphold for barn, ungdom og voksne uten foreldre/assistenter. Hit kommer barn, ungdom og voksne med sjeldne tilstander for å få et avbrekk i hverdagen. Her er det fart og spenning, ro og avkobling, støy og stillhet om hverandre.

Senterets beliggenhet ved skog og vann frister til varierte opplevelser utendørs, og inne lokker bassenget, aktivitetshallen og andre aktivitetstilbud. Her er det mulighet for båtturer og kanopadling, samling rundt bålplassen, kunstprosjekter, bordtennisturneringer og filminnspillinger for å nevne noe.

Fellesskap, mestring og opplevelser

På Frambuleir treffer deltakerne andre barn, ungdom, og voksne i samme situasjon som seg selv. Her slipper man å forklare, her kan man være seg selv. I store og små grupper kan deltakerne treffe gamle og nye venner, utveksle historier og erfaringer og prøve seg på nye aktiviteter. Her utvikler man seg i fellesskap og tøyer grenser på flere områder. En stor del av deltakerne trenger hjelp til stell, løfting, i matsituasjoner og lignende. Alle hjelpere må ta del i denne type oppgaver.

Leirene har som siktemål å tilby deltakerne ekte fritids- og ferieopplevelser på en tilrettelagt arena med fokus på mestring og opplevelser. Det legges stor vekt på at deltakerne skal kunne møte andre i samme situasjon som seg selv og utvide sine nettverk. Videre at de skal oppleve det fellesskapet leir kan tilby, og gjennom dette kanskje bearbeide noen av de utfordringene som kan følge av å det ha en sjelden diagnose.

Mer informasjon om leirene

Les mer om leirene på www.frambu.no/frambuleir. Her kan du også se bilder og videoklipp fra tidligere leire.

En film om leir